บันทึกการมาเรียน 1/2566 (วันที่)

* ข = ขาดเรียน, ล = ลากิจ, ป = ลาป่วย, ส = มาสาย, ไม่เลือก = มาเรียนปกติ
* เสาร์-อาทิตย์ วันหยุด ปิดเทอม