ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

คำถามที่พบบ่อย /  แหล่งรวบรวมข้อมูล /  ติดต่อ

   

แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

คู่มือสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือการใช้งานการบันทึกเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
เอกสารและแบบฟอร์ม
แบบ นร.01, นร.02
แบบบันทึกเยี่ยม
วิดีทัศน์สอนใช้งานระบบสารสนเทศ
วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
วีดิทัศน์สอนการใช้งานผู้ดูแลระบบ

© Woralak-Dev Team, Naresuan University.