ประกาศ


แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

A Teacher’s Journal (จดหมายข่าว'คุณครู)
   Journal-01-ความร่วมมือของชุมชน
คู่มือสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
   คู่มือคัดกรองระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
   คู่มือใช้งานระบบ เมนูเงินอุดหนุน COVID-19
เอกสารและแบบฟอร์ม
   แบบ นร.01
   แบบ นร.05-นร.08
   แบบ ก.001 - ก.002
   ใบสำคัญรับเงิน สำหรับโรงเรียน Covid19
   นร.08 ฉบับโรงเรียน
   แบบฟอร์มการติดตาม
วิดีทัศน์สอนใช้งานระบบสารสนเทศ
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.01 ระบบผ่าน Web
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.05 ระบบผ่าน Web
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.06 ระบบผ่าน Web
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.01 ระบบผ่าน Application
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.06 ระบบผ่าน Application

วีดิทัศน์ระบบสารสนเทศ

Youtube Channel : Inforvation Thailand

วิดีทัศน์แนะนำโครงการภาคเรียน 1/2563