ประกาศ


แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

คู่มือสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
   คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
   คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง
   คู่มือการใช้งานสำหรับ Admin โรงเรียน
เอกสารและแบบฟอร์ม
   แบบ นร.01, นร.02
   แบบ นร.03-นร.06
   แบบ ก.001 - ก.002
วิดีทัศน์สอนใช้งานระบบสารสนเทศ
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
   วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
   วีดิทัศน์สอนการใช้งานผู้ดูแลระบบ

วีดิทัศน์ระบบสารสนเทศ

Youtube Channel : Inforvation Thailand